Fusta Natural

Raspalls per al cabell de fusta de freixe i pues de fusta natural sense envernissar protegides amb cera vegetal de carnauba

Suport en cautxú natural antiestàtic

Filtres actius