Política de Privacitat

Totes les dades facilitades a través dels formularis existents en aquesta web, seran tractats amb estricta confidencialitat amb conformitat amb les lleis vigents de Protecció de Dades de caràcter personal. Tens dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les teves dades enviant una sol·licitud a Vajolet Diffusion, S.L. (que és el titular de la base de dades).
Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la identificació del remitent i la gestió corresponent. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Vajolet Diffusion, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que procedeixin per Dret.

Consentiment del remitent

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web, el remitent atorga el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquests. Vajolet Diffusion, S.L. garanteix que les dades facilitades pels seus usuaris no seran objecte de cessió a tercers.